15

jan

Nominera till förbundets styrelse – sista dag att skicka till valberedningen

Vill du hjälpa till att nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen senast den 15 januari. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@budo.se

Mer om valberedningen och dess uppdrag Kontakt › Valberedning
Mer om årsmötet Förbund › Årsmöte

Information

Datum: 2023-01-15 till 15/01/2023