Försäkring

Alla medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess klubbar skyddas av en försäkring hos Folksam vid deras idrottsutövning.

Hur gör jag om jag skadas?
Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 0771-960 960 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vilka täcks av försäkringen?
Skyddet gäller alla medlemmar när de tränar och tävlar, även tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, underförbundet eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av klubbar i förbundet.

Gäller försäkringen utomlands?
Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse. OBS: Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla. Anmälan görs här: Anmälan om utlandsresa

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Vad heter försäkringen?
K 62910

Om vi blir fler eller färre än vi betalat för?
Det är föreningen som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning. Alla som är medlem i en förening och betalat sin medlemsavgift täcks därmed av försäkringen. Förbundet kräver att föreningen rapporterar sitt medlemsantal i samband med betalning av medlemsavgiften.

Folksams information
Försäkringsbolaget Folksams information om SB&K:s försäkring finns här:

Folksam om SB&K:s försäkring

 

0
0
0