Försäkring

 

Försäkring utövare

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Folksam om en skada skulle uppstå. Skyddet gäller även vid resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Försäkrade är alla medlemmar när de tränar och tävlar samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra med uppdrag för föreningen, distriktet, underförbundet eller förbundet. Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Vid skada

Vid skada anmäler du det till Folksam på 0771-950 950. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar.

Resa utomlands

Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse. Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla >> Anmälan utlandsresa

-> Folksams olycksfallsförsäkring


Försäkring idrottsförening

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas alla föreningar kostnadsfritt av Föreningsförsäkring Bas. Från den 1 maj 2019 ingår även styrelseansvar och utökat ansvar för tillfällig verksamhet som föreningen gör ideellt för att få inkomster till föreningen. Kom ihåg att det är styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen behöver kompletteras för att uppfylla föreningens behov.

Har du frågor om er föreningsförsäkring eller är i behov av ett utökat skydd för exempelvis byggnader kontakta Folksam företagssupport på 08-772 86 35 eller foretag@folksam.se

-> Folksams föreningsförsäkring

 

 

4
7
8