Parakommittén

Har som uppdrag att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets paraverksamhet.

Mike Wall (ordförande)

Jobbar som idrottslärare i det civila. Är instruktör på Fenix Budo & Kampsportsförening som han startade 2009. Har varit engagerad inom Parasport under mer än 25 år. Suttit i kommittén under lång tid. Innehar 7 Dan i jujitsu och instruktörstiteln Shihan.

 

Johan Mangbo

Till yrket poliskommissarie och har under flera år tjänstgjort som stabschef och kommunpolis. Har brunt bälte i Ju Jitsu.
Alla, oavsett om man är kvinna eller man, gammal eller ung, har funktionsvariation eller ej ska vara välkomna att träna kampsport. Jämlikhet är avgörande för att
ett samhälle ska växa och i kampsporten kan alla mötas på lika villkor. Det stärker. Och det vill jag arbeta för.

Yvonne Berger

Jobbar inom specialist psykiatrin. Är utbildad i motiverande/coachande samtal. Har varit coach och headcoach för para-judo laget vid special olympics i Abu Dhabi, Los Angeles och Antwerpen. Har styrelse uppdrag i parasportförbundet Örebro län.

Roger Berger

Jobbar som mättekniker/verktygsmakare i det civila. Är instruktör i Kumla Kampsportsförening med inriktning Para-Budo sedan 10 år tillbaka. Har varit coach under special olympics vid flera tillfällen. Nu landslagscoach i para-jujutsu.

Pontus Johansson

Tränar karate och har svart bälte. Trots sin CP-skada har han varit initiativtagare till att etablera värdefulla kontakter och är ofta inbjuden till Japan. Är verksam i sin förening i Boden men reser landet runt och sprider sin kunskap.

Emma Mangbo

Utbildar sig till hälsocoach och håller föredrag med huvudtemat träning och hälsa. Är rullstolsbunden och har tränat jujutsu på Fenix Kampsportsklubb sedan 10 år tillbaka och har förhoppning om att gradera till brunt bälte under 2022.

1
5
4