Adem Björkman Crnalic, EM i BJJ, senior, blått bälte, super heavy weight

30 juni 2020  |  Jonathan Broberg

47
38
39