Cristal Hernandez Gutierrez, EM i BJJ, senior, blått bälte, fjädervikt

30 juni 2020  |  Jonathan Broberg

2
8
10