Det svenska laget (Jesper Waldestål, Sida Yin och Peter Hellberg), EM i jodo i lagtävlingen

1 januari 2013  |  Tony Svensson

Det svenska laget (Jesper Waldestål, Sida Yin och Peter Hellberg), EM i jodo i lagtävlingen

2
8
10