Elin Janeheim, JVM, armbrytning (vänster)

27 december 2018  |  Jonathan Broberg

47
38
39