EM i kyudo i Wien, lag bestående av Jan Graaf, Lazlo Hennyey och Tommy Radesäter

1 januari 2011  |  Tony Svensson

EM i kyudo i Wien, lag bestående av Jan Graaf, Lazlo Hennyey och Tommy Radesäter

2
8
10