Emma Maximova, armbrytning, JVM, vänster arm

27 mars 2019  |  Annie Bondefelt Carriage

56
48
57