Hannes Bergkvist, JVM i kempo, semikontakt (-70kg)

24 maj 2022  |  Mats Lilja

47
38
39