Jan Patrik Bohman, master5, blått bälte, medium heavy weight

30 juni 2020  |  Jonathan Broberg

47
38
39