Jodolandslaget, EM i Bryssel, Jesper Waldestål, Sida Yin, Christian Strandberg och Maria Engqvist.

1 januari 2012  |  Tony Svensson

Jodolandslaget, EM i Bryssel, Jesper Waldestål, Sida Yin, Christian Strandberg och Maria Engqvist.

51
43
52