Jörgen Karlsson, armbrytning, grand master VM, vänster arm

27 mars 2019  |  Annie Bondefelt

47
38
39