Rebecca Rudnert, JVM i kempo, självförsvar (-60kg)

24 maj 2022  |  Mats Lilja

47
38
39