Susan Kariuki, VM i thaiboxning, -48kg

1 januari 2014  |  Tony Svensson

Susan Kariuki, VM i thaiboxning, -48kg

56
48
57