Tävlingsrapport

ÖKSF Klubbtävling Vår

Jujutsu

Deltagande föreningar *
Antal tävlande *
Antal matcher *
Antal tävlingsytor *
Förekom några skador? *Läkarrapport:

Inga avstängningar rapporterade.