Tävlingsrapport

Westside SWT 35

Nedan visas det som rapporterats in för tävlingen.
Datum för rapportering: 2024-06-25

Tävlingsrapport:

Övriga kommentarer:

Submission Wrestling

Deltagande föreningar * Antal tävlande * Antal matcher * Antal tävlingsytor * Förekom några skador? *
Jesper Gunnarson

Läkarrapport:

Inga avstängningar rapporterade.