Förbundsstämman den 20:e mars

Svenska Budo & Kampsportsförbundet håller förbundsstämma den 20:e mars på hotel Sheraton i Stockholm. Här finner du information, kallelse, underförbundens årsstämmor samt bokning av lunchbiljett.


7 oktober 2009  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet håller förbundsstämma den 20:e mars på hotel Sheraton i Stockholm. Här finner du information, kallelse, underförbundens årsstämmor samt bokning av lunchbiljett.

Kallelse

Dagordning

Röstlängd

Fullmakt

Underförundens årsstämmor

Lunchbiljett

Verksamhetsberättelse 2009 – bilaga 1

Årsredovisning – bilaga 2

Proposition stadgeändringar – bilaga 3

Nuvarande stadgar – bilaga 4

Nya stadgarna – bilaga 5

Verksamhetsplan – bilaga 6

Avgifter och arvoden – bilaga 7

Budget 2010 – bilaga 8

Resultaträkning samt underförbundens resultaträkning

För förslag till styrelseledamöter och andra som väljs på stämman, mejla valberedning@budo.se.  

 

2
8
10