Snart dags att söka Idrottslyftspengar

Under denna vecka kommer ansökningsmodulen för årets Idrottslyftet ut på hemsidan. Ni som inte är med i Idrottonline kan inte söka Idrottslyftet – så se till att registrera din klubb så fort som möjligt.

27 juni 2011  |  Jonathan Broberg

Under denna vecka kommer ansökningsmodulen för årets Idrottslyftet ut på hemsidan. Ni som inte är med i Idrottonline kan inte söka Idrottslyftet – så se till att registrera din klubb så fort som möjligt.

Denna vecka kommer ansökningsmodulen till årets Idrottslyftet ut på hemsidan – och då är det fritt fram att söka pengar för olika projekt.

SB&K har cirka en miljon kronor att fördela till föreningarna. Regeringen har uttryckt önskemål om vissa prioriteringar:
”Folkhälsomålen ska vara det centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. Den fortsatta satsningen bör ha en ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Satsningen bör breddas till att även stödja andra typer av motionsaktiviteter än idrott, till exempel genom samverkan med friluftsorganisationer, och syfta till att nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor samt barn med invandrarbakgrund.”

SB&K ser också gärna satsningar som berör:
– Äldre ungdomar, 15-25 år, i synnerhet verksamhet som håller dem kvar inom idrotten på lång
sikt.
– Mångfald, så att olika grupper i samhället engageras i idrotten, i synnerhet de som hittills är lågt representerade.
– Barnens rättigheter, så att verksamheten utformas utefter deras behov och rättigheter.
Observera att med barn här menas upp till 18 år, myndighetsåldern.
– Jämställdhet, speciellt så att det blir fler flickor och kvinnor bland tränande och ledare, såväl bredd som elit.

Här registrerar du din förening till idrottonline.
http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=187

För mer information, ladda ner denna pdf-fil