Uppdaterade årsmöteshandlingar till förbundsstämman

Nu finns balansräkningarna för alla underförbunden publicerade på hemsidan inför årsstämman. Alla dokument finns att läsa under Årsmöteshandlingar

7 mars 2014  |  Eva Hedman

Nu finns balansräkningarna för alla underförbunden publicerade på hemsidan inför årsstämman. Alla dokument finns att läsa under Årsmöteshandlingar

0
0
0