Kommittéer och nämnder

Förbundets kommittéer spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till UF, SDF och IF. Kommittéerna tillsätts av Förbundsstyrelsen medan Disciplinnämndens ledamöter utses av Förbundsstämman.

Disciplinnämnden

disciplin@budo.se

Uppdrag
Att bedöma och beivra regelbrott som sker. Disciplinnämnden är första instans för bestraffningsärenden i enlighet med RF:s stadgar 14 kap 9§.

Ordförande
Peter Dahlqvist

Ledamöter
Sara Axelsson
Daniel Svensson

Elitidrottskommittén

elitidrott@budo.se 

Uppdrag
Att genomföra, utvärdera och utveckla förbundets elitidrottsverksamhet utifrån förbundets elitidrottsprogram. Uttagning till Elit & Utveckling görs av elitidrottskommittén.

Ordförande
Helena Plüss

Ledamöter
Toni Pasanen
Sabrina Sedin Roskvist
Linda Lindström
Stefan Agnvall
Daniel Haglind

Läs mer
» Information om Elitidrottsprogrammet

Medicinska kommittén

medicin@budo.se

Uppdrag
Att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i förbundet.

Ordförande
Dr. Christian Engvall

Ledamöter
Dr. Simon Pålsson
Dr. Sofia Göthe
Dr. Lisa Villabona
Leg. Physioterapeut Claes Mårtensson

Läs mer
» Intervju med Christian Engvall om Medicinska kommitténs arbete

Parakommittén

para@budo.se

Uppdrag
Att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets paraverksamhet.

Ordförande
Mike Wall

Ledamöter
Urban Aldenklint
Roger Berger
Yvonne Berger
Pontus Johansson
Emma Mangbo

Läs mer
» Information om parakommittén
» Parasport

Utbildningskommittén

utbildning@budo.se

Uppdrag
Att säkerställa att förbundets utbildningar håller hög kvalité. Detta genom att utvärdera, föreslå och revidera innehåll i förbundets utbildningar. Kommittén kan bistå föreningar med kompetens och råd under utbildningar.

Ordförande
Frej Levin

Ledamöter
Altan Celik
Gabriella Ringblom

Läs mer
» Information om SB&K:s utbildningar

1
0
0