Kommittéer och nämnder

En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som har sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. Kommittéerna tillsätts av förbundsstyrelsen. 

Disciplinnämnden

disciplin@budo.se

Ordförande
Peter Dahlqvist

Ledamöter
Sara Axelsson
Daniel Svensson

Utbildningskommittén

utbildning@budo.se

Ordförande
Frej Levin

Ledamöter
Altan Celik
Gabriella Ringblom

Parakommittén

para@budo.se

Ordförande
Mike Wall

Ledamöter
Urban Aldenklint
Roger Berger
Yvonne Berger

Mer information om parakommittén

Medicinska kommittén

medicin@budo.se

Ordförande
Dr. Christian Engvall

Ledamöter
Dr. Simon Pålsson
Dr. Sofia Göthe
Dr. Lisa Villabona
Leg. Physioterapeut Claes Mårtensson

6
9
11