Kommittéer och nämnder

Förbundets kommittéer spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till UF, SDF och IF. Kommittéerna tillsätts av Förbundsstyrelsen medan Disciplinnämndens ledamöter utses av Förbundsstämman.

Disciplinnämnden

Disciplin@budo.se

Uppdrag
Att bedöma och beivra regelbrott som sker. Disciplinnämnden är första instans för bestraffningsärenden i enlighet med RF:s stadgar kapitel 14 och 15.

Ordförande
Emma Bshara Dyrén

Ledamöter
Helga Une
Emil Frank
Maria Liukkonen
Anders Axklo
Vakant
Vakant

Läs mer
» Disciplinnämnden

Elitidrottskommittén

elitidrott@budo.se 

Uppdrag
Att genomföra, utvärdera och utveckla förbundets elitidrottsverksamhet utifrån förbundets elitidrottsprogram. Uttagning till Elit & Utveckling görs av elitidrottskommittén.

Ordförande
Helena Plüss

Ledamöter
Sabrina Sedin Roskvist
Nicole Kaiser
Linda Lindström
Stefan Agnvall
Daniel Haglind
Linda Wohlin

Läs mer
» Information om Elitidrottsprogrammet

Medicinska kommittén

medicin@budo.se

Uppdrag
Att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i förbundet.

Ordförande
Dr. Sofia Göthe

Ledamöter
Dr. Simon Pålsson
Dr. Lisa Villabona
Annika Jara Cofré
Mikael Limpanich Tjernström

Läs mer
» Intervju med Christian Engvall om Medicinska kommitténs arbete

Parakommittén

para@budo.se

Uppdrag
Att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets paraverksamhet.

Ordförande
Mike Wall

Ledamöter
Roger Berger
Yvonne Berger
Pontus Johansson
Emma Mangbo
Johan Mangbo

Läs mer
» Information om parakommittén
» Parasport

Utbildningskommittén

utbildning@budo.se

Uppdrag
Att säkerställa att förbundets utbildningar håller hög kvalité. Detta genom att utvärdera, föreslå och revidera innehåll i förbundets utbildningar. Kommittén kan bistå föreningar med kompetens och råd under utbildningar.

Ordförande
Frej Levin

Ledamöter
Altan Celik
Matilda Frycklund Dahlgren

Läs mer
» Information om SB&K:s utbildningar

5
13
16