Sök till Sport Campus Sweden

15 februari 2017  |  Sofia Arnbom

Sport Campus Sweden (SCS) erbjuder sportsliga villkor för dig som tänker kombinera en elitidrottssatsning med högskolestudier. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera – och ett tydligt fokus på dig – kan SCS ge dig rätt stöd på din väg mot medalj och examen.

Det finns tre ingångar att söka till SCS:
– Landslagsnivå
– Talangnivå
– Riksidrottsuniversitetet

Mer information finns på www.sportcampussweden.se.

14
10
11