Elitidrottsstipendium

3 april 2019  |  Sofia Arnbom

Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel har sedan 1980 delat ut Elitidrottsstipendiet. Stipendiet ska underlätta för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Ansökningskriterier
– Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
– Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå.
– Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendiumåret 2019/2020.
– Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendiumåret 2019/2020. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Mer information och ansökningsformulär finns här.

Sista ansökan för studieåret 2019/2020 är den 2 maj.
Riksidrottsförbundet (RF) offentliggör under september 2019 vem som tilldelas stipendiet 2019-2020.

 

Foto: Bildbyrån

En kommentar

16
21
23