Årsmöte SB&K 2020

1 oktober 2019  |  Sofia Arnbom

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) genomför årsmöte, i stadgarna kallat förbundsstämma, lördag den 21 mars 2020 kl. 13.30 på World Trade Center i Stockholm.

Kallelse
Kallelse med information om hur många av de 17 underförbunden som genomför sina årsmöten på samma dag och plats ska enligt stadgarna publiceras på förbundets hemsida senast 30 dagar före årsmötet.

Motioner – 15 januari
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.
-> Motionsmall

Valberedningen – 15 januari
Valberedningens uppdrag består av två delar. Det ena handlar om att analysera och granska den sittande styrelsens arbete, den andra att presentera ett väl genomtänkt förslag på ny styrelse för medlemmarna på årsmötet. Båda delarna i uppdraget kräver att valberedningen följer verksamheten, dess styrelse och hela tiden söker efter personer som vill engagera sig i verksamheten.

Vill du hjälpa till att nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen senast den 15 januari. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@budo.se

Rösträtt – 31 januari
Rösträtt på årsmötet har de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Information om rapportering och betalning skickas innan årets slut till den kontakt föreningen angett i klubbregistret. 
-> Rätt kontaktuppgifter?

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar: föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) ska enligt stadgarna publiceras på förbundets hemsida senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar publiceras här: Förbund -> Årsmöten


Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10