Namnändring förening

6 november 2019  |  Sofia Arnbom

En idrottsförening kan under sin tid önska ändra sitt namn. Till exempel kan den idrottsliga verksamheten ändras vilket gör det befintliga namnet missvisande. Beslut om ändring av föreningens namn tas på föreningens årsmöte.

Är föreningen ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) eller annat specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) måste en ansökan om namnändring göras och godkännas innan det nya namnet registreras hos SB&K och RF.

Namnregler
Föreningens namn måste uppfylla RF:s namnregler vilka SB&K följer. Namnreglerna finns i sin helhet här men i korthet gäller att:
» Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
» Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
» Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, får inte förekomma i föreningsnamnet.

Ansökan
När föreningen beslutat om namnbyte registreras ansökan via detta formulär.
Till ansökan ska bifogas en kopia på påskrivet årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår. Föreningen kan i ansökningsformuläret välja att vid godkänd ansökan låta RF vidarebefordra ändringen till Skatteverket så att det nya namnet kopplas till organisationsnumret.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4