Tränarutbildningar 2020

10 februari 2020  |  Sofia Arnbom

En kompetent tränarkår är av största vikt för en livskraftig verksamhet inom SB&K. För att säkerställa att tränare och ledare är fortsatt kompetenta arrangeras idrottsövergripande tränarutbildningar i tre steg. Utbildningarna arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets distrikt och medlemsföreningar.

Årets utbildningar
Utbildningstillfällen samt anmälningslänkar är publicerade på utbildningssidan.

Projektstöd IF
Projektstöd IF finns för att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Inom ramen för projektmallen att Kompetenshöja föreningen kan medel sökas för att föreningens aktivitetsledare ska genomföra SB&K:s tränarutbildningar. Information om hur ansökan görs och vilka avgränsningar som finns går att läsa HÄR. Observera att ansökningsperioden pågår fram till den 29 februari 2020.

13
8
18