Bild LOK-stöd, RF

Deadline LOK-stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Det går att söka LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger, skolor som provar på och rekryteringsaktiviteter.

24 februari 2020  |  Sofia Arnbom

Föreningar kan få ekonomiskt bidrag för ledarledda aktiviteter som är minst en timme och har minst tre deltagare i åldrarna 7-25 år, för funktionsnedsatt deltagare finns ingen övre åldersgräns. 

Förutom bidrag till de enskilda föreningarna, är LOK-stödsansökningarna även grund för det bidrag som SB&K får från Riksidrottsförbundet (RF). Era LOK-stödsansökningar bidrar därmed både direkt till er förening och till budo och kampsporten i stort.

Ansökan om LOK-stöd för aktiviteter som genomförts under hösten 2019, 1 juli – 31 december, ska vara inskickad senast nu på tisdag den 25 februari 2020 kl 23:59. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid, en ansökan riskerar att avslås om den skickas in för sent.

Ansökan om LOK-stöd görs via föreningens sida på IdrottOnline. Tänk på att även om föreningen har närvaroregistrerat aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den. Aktiviteterna är inte redovisade till RF förrän ansökan skickats in.

Information om LOK-stödet och ansökan finns på rf.se/bidragochstod/lok-stod

Ytterligare frågor?
LOK-STÖDSGRUPPEN
Mail: lok@rfsisu.se
Telefon: 08-699 61 50, knappval 3

 

Text: Sofia Arnbom
Bild: Riksidrottsförbundet

0
0
0