Handlingar Förbundsstämma 2020

SB&K:s förbundsstämma genomförs den 21 mars i Stockholm. Handlingarna till stämman är nu publicerade.

6 mars 2020  |  Sofia Arnbom

Förbundsstämman genomförs den 21 mars på World Trade Center i Stockholm med start klockan 13.30. Under stämman ska verksamhetsåret 2019 rapporteras och beslut inför framtiden tas. Två propositioner (förslag från styrelsen) och fem motioner (förslag från medlemmar) finns på dagordningen utöver bland annat fastställande av årets budget och verksamhetsplan samt medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

»» Handlingar till förbundsstämman
Observera att handlingarna endast tillhandahålls digitalt. Den som önskar handlingar i pappersform ombesörjer det på egen hand.

Fjorton underförbund genomför sina årsmöten på förmiddagen samma dag. Tid för respektive möte samt fullmaktsgranskning framgår av kallelsen. Den samt övriga handlingar finns att ta del av under Förbund »» Årsmöten.

 

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

En kommentar

13
8
18