Namnändring förening

En idrottsförening kan under sin tid önska ändra sitt namn. Till exempel kan den idrottsliga verksamheten ändras vilket gör det befintliga namnet missvisande. Beslut om ändring av föreningens namn tas på föreningens årsmöte och det är viktigt att beslutet protokollförs.

10 mars 2020  |  Sofia Arnbom

Är föreningen ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) eller annat specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) måste en ansökan om namnändring göras och godkännas innan det nya namnet registreras hos SB&K och RF.

Det är viktigt att föreningens namn kopplat till organisationsnumret är detsamma som framgår i föreningens stadgar. Om dessa inte stämmer överens kan föreningen få anmärkningar eller i värsta fall avslag vid ansökan om t.ex. LOK-stöd.

Namnregler
Föreningens namn måste uppfylla RF:s namnregler vilka SB&K följer. Namnreglerna finns i sin helhet här men i korthet gäller att:
» Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
» Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
» Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, ska inte förekomma i föreningsnamnet.

Ansökan
När föreningen beslutat om namnbyte registreras ansökan via detta formulär.
Till ansökan ska bifogas en kopia på påskrivet årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår. Föreningen kan i ansökningsformuläret välja att vid godkänd ansökan låta RF vidarebefordra ändringen till Skatteverket så att det nya namnet kopplas till organisationsnumret.

Funderar föreningen på att byta namn och vill stämma av att förslaget på nytt namn följer namnreglerna? Undrar ni vilket steg föreningen ska börja med för att göra processen så smidig som möjlig? Kontakta arnbom@budokampsport.se eller er kontakt på aktuellt RF-SISU distrikt »» Hitta inom idrottsrörelsen

 

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

En kommentar

  1. […] En idrottsförening kan under sin tid önska ändra sitt namn. Till exempel kan den idrottsliga verksamheten ändras vilket gör det befintliga namnet missvisande. Beslut om ändring av föreningens namn tas på föreningens årsmöte och det är viktigt att beslutet protokollförs.Läs mer här! […]

21
21
24