Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till digitala årsmöten som omfattade SB&K samt 12 underförbund publicerades den 22 april, nu är datum och tid klart för ytterligare ett underförbund. Information om datum och tid för respektive möte framgår i kallelsen.

8 maj 2020  |  Sofia Arnbom

Kallelse
Totalt omfattar kallelsen årsmöten för SB&K samt 13 underförbund* som alla genomförs digitalt. Det första genomförs måndag den 25 maj och det sista lördag den 13 juni. Datum och tid för respektive årsmöte framgår i den gemensamma kallelsen.

Fullmaktsgranskning 
Förening som vill närvara vid SB&K:s eller något av dess underförbunds årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte. Datum för fullmaktsgranskning samt länk till registrering av ombud finns i kallelsen. Registrerade ombud kommer att få kompletterande information kring genomförandet via mejl efter att fullmaktsgranskningen är genomförd. 

» Kallelse

 

*Organisationens resterande fyra underförbund har tidigare genomfört sina respektive årsmöten.

 

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52