Digital närvaroregistrering, LOK-stöd

Vårens föreningsliv har sett annorlunda ut än tidigare till följd av den rådande pandemin. Oavsett vilka åtgärder som behövt vidtas är det viktigt att, i den mån föreningen kan, även fortsatt registrera ansökan om LOK-stöd.

8 juli 2020  |  Sofia Arnbom

Riksidrottsförbundet meddelar på rf.se att:

“LOK-stödet kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att göra uppehåll i verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta. RF kommer återkomma under hösten med detaljerna för kompensation.”

Digital registrering i IdrottOnline
Från den 1 juli är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt. Detta innebär att föreningen måste närvaroregistrera aktiviteterna så att både aktiviteter och deltagare finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Ansökan för vårens aktiviteter: senast 25 augusti
Ansökan för höstens aktiviteter: senast 25 februari

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Förening som ska eller har funderat på att söka LOK-stöd rekommenderas att läsa på i god tid. Om möjligt, skicka även in ansökan så att det finns marginal för komplettering om ni stöter på problem.

» Information om LOK-stöd
» Guide för digital registrering

Frågor om digital närvaroregistrering besvaras av LOK-stödsgruppen via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller mejl lok@rfsisu.se

Ni kan som förening även vända er till er lokala RF-SISU konsulent för stöd inför ansökan om LOK, användandet av IdrottOnline och mycket annat. Tänk på att det är semestertider så var ute i extra god tid.

 

Text: Sofia Arnbom
Foto: RF-SISU

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10