Idrott under pandemin: Capoeira CDO Stockholm

CAPOEIRA | I skuggan av coronapandemin har en utsatt idrottsrörelse försökt att hålla verksamheten igång. I Stockholm har en capoeiraförening fått flytta träningarna till videomöten.

24 november 2020  |  Mats Lilja

Föreningen Capoeira Cordão de Ouro Stockholm håller till centralt i huvudstaden. Innan pandemin hade man flera pass i veckan på Södermalm och i Gamla Stan, där man hade barn, ungdomar och vuxna i träning.

– Vi har en stark barngrupp på 15 elever och en vuxengrupp på ca 20 elever. Vi har även ett projekt för ungdomar och hade en dedikerad träning varje vecka som endast var avsedd för dem, berättar Simon Lundblad.

Simon Lundblad under ett av föreningens pass.

Han är en av tränarna i CDO Stockholm och sitter även med i klubbens styrelse. I capoeirakretsar är han känd som Xumi och hans resa inom capoeiran började i Australien 2004.

– Jag såg capoeira för första gången på ett torg i Perth. Från avstånd hörde jag en musik jag aldrig hört och som musiker var det ju ett måste gå närmare för att se vad det var. Väl där blev jag tagen av den starka vänskapen, gemenskapen och glädjen som gruppen hade. Sen blev jag såklart imponerad av akrobatiken, sparkarna och hur smidigt de rörde sig.

16 år senare är känslorna för kampkonsten ännu starkare.

– Jag har framförallt tagit med mig känslan av gemenskap, men även träningsformen i sig. Det håller mig ung, smidig och stark. Betydelsen av gemenskapen i vår grupp ligger på något sätt kvar från de historiska rötterna av kampkonsten. Capoeira har sitt ursprung från kolonialismen i Brasilien där slavarna fråntogs all frihet. Förutom att bekämpa sina förtryckare var capoeiran även viktig för att bevara deras traditioner och kultur, men kanske viktigast för att hålla en stark gemenskap och hoppet vid liv.

2020 har givetvis varit en prövning även för CDO Stockholm. Men utifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har man i perioder ändå kunnat bedriva viss träning.

– I våras stängde vi ner träningarna i vår sal och omorganiserade oss till att ha träningar online över Zoom, berättar Simon Lundblad. Det gällde även barnklasserna. Och vi har uppmuntrat alla elever att ta ansvar för sig själva och alltid sätta sin egen och andras hälsa först.

– Efter de senaste restriktionerna i Stockholm fortsätter vi med barnträningarna men övriga klasser sker över Zoom.

De gånger även vuxna har kunnat ses fysiskt så har man hållit extra avstånd under klasserna, och man har sett till att både handsprit och munskydd har funnits tillgängligt.

– Samtidigt så är capoeira som träningsform ingen kontaktsport till skillnad från många andra kampsporter. Det har ändå varit en fördel för oss.

När han ombeds att beskriva capoeirans kärna så väljer han att citera en text som har skrivits av en av de andra ledarna i föreningen, Vasiliki Katsi:

"Capoeira är en tyst dialog genom rörelse, vilket kan utvecklas till oändligt många nyanser och meningar. Genom capoeira arbetar man med självkontroll, fysisk kondition, flexibilitet, musikalitet och socialisering."

I sin roll som ledare har en av de viktigaste frågorna för Simon Lundblad varit att få ännu fler att upptäcka capoeiran.

– Vi jobbar aktivt med två för oss viktiga projekt. Att integrera nya svenskar med capoeira som verktyg genom att erbjuda gratis träning hos oss. Målet är att de ska lära sig svenska bättre och utveckla ett kontaktnätverk för att integreras i samhället. Ett flertal av våra medlemmar kommer från utlandet och har skapat sig en trygg bas genom vår gemenskap i gruppen.

– Det andra projektet handlar om att få fler ungdomar att röra på sig. Att stärka deras självförtroende och mentala hälsa genom capoeira.

En video som föreningen själva spelat in, med klipp från olika pass.

Som idrott och kampkonst betraktad är capoeira under ständig utveckling.

– Den utvecklas hela tiden i världen både i det fysiska och i musiken, vilket når oss här. I Sverige är vi många tränare som är medvetna om hur kroppen fungerar och anpassar detta i vårt ledarskap. En annan sida av detta i vår grupp är att varje elev uppmuntras att utveckla sin egen stil och sitt eget sätt att uttrycka sig på, säger Simon Lundblad.

– Jag ser dock i Sverige att capoeira ofta hamnar i skuggan av andra kampsporter, kanske eftersom det är väldigt brett och mer än bara kampsport. Det är även kultur, historia, dans, musik och språk då vi sjunger sånger på portugisiska. Jag är övertygad om att om fler visste vad capoeira är och vilka fördelar det har både fysiskt och psykiskt så skulle capoeira i Sverige växa. Förhoppningen är att capoeira ska får mer ljus på sig och bli mer erkänd som kampform.

Xumi vill även ta tillfället i akt och avdramatisera en seglivad myt om idrotten – att man måste vara vältränad för att kunna börja med capoeira.

– Många blir nog även avskräckta för att det ser väldigt avancerat ut och tron är att man behöver vara i bra form och smidig redan innan man börjar. När jag började för 16 år sedan rörde jag mig som ett kylskåp och kunde inte ens göra en kullerbytta. Det mest givande för mig som tränare är att se den överväldigande känslan hos nybörjare som lyckas med något de kämpat med.

– Allt är möjligt om man ger det chansen!

Mer information om Capoeira Cordão de Ouro Stockholm finns på deras hemsida www.capoeiracdo.se. Noterbart är att föreningen är under namnbyte från Grupo Capoeira Regional Södermalm IF.

Samtliga 24 capoeiraklubbar inom förbundet finns med i Klubbregistret.

Text: Mats Lilja
Foto: CDO Stockholm

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52