SB&K Logotype

Ordförande Gundmark: Nya restriktioner, samma utmaningar

SB&K | De senaste dagarna har ett antal frågor kommit till förbundet, där föreningar vill veta hur just de ska agera i samband med träning. Förbundet och ordföranden förtydligar nu några av råden i två sammanhängande artiklar.

16 december 2020  |  Mats Lilja

Ett stående inslag för kansliet är att svara på frågor från våra föreningar. Det är något som i dagsläget tar upp en ansenlig tid för personalen. De försöker vara så tydliga de kan gentemot er och vi alla känner den frustration som restriktionerna medför. Många föreningar kämpar för sin överlevnad och många är oroliga för vad framtiden för med sig.

Att vara tydliga är något alla efterfrågar och vi är så tydliga som vi kan. Vi lyssnar på myndigheterna och vill vara så ansvarstagande som möjligt. De rekommendationer som kommer till oss delar vi med oss av till er direkt men att sätta exakta gränser är dock för oss en omöjlighet – dels beroende på Folkhälsomyndighetens (ibland vaga) formuleringar och dels för att vi har en sådan bredd av idrotter med så vitt skilda förutsättningar. Det gör att ni som föreningar måste vara aktiva och fatta de beslut som är nödvändiga utifrån de riktlinjer som ni får från myndigheterna via RF och SB&K.

Vi som förbund kan inte ta beslut utifrån var förenings specifika förutsättningar, det ansvaret vilar på er som föreningar. Vi har stort förtroende för att ni är kloka och tar väl genomtänkta och bra beslut utifrån de premisser och riktlinjer som finns.

Vi tycker att det är viktigt för våra medlemmars fysiska och psykiska hälsa att de ska kunna bedriva träningsverksamhet men det måste ske under säkra former utifrån det läge Sverige befinner sig i nu. Det personliga ansvaret under pandemin är stort, både hur vi agerar i träningssammanhang och i vardagslivet. Det gör att vi alla tvingas att ta beslut vi helst inte skulle vilja ta och följa riktlinjer och rekommendationer som medför en negativ påverkan på föreningen och vardagen i stort.

Det är dock viktigt att vi står enade i arbetet med att bekämpa smittspridningen. Covid-19 kommer inte försvinna inom en överskådlig framtid och vår förmåga att anpassa oss kommer att ställas på stort prov – ett prov vi tillsammans ska klara av.


Fredrik Gundmark
Ordförande
Svenska Budo och Kampsportsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0