SB&K Logotype

Förtydligande av riktlinjer för träning

SB&K | De senaste dagarna har ett antal frågor kommit till förbundet, där föreningar vill veta hur just de ska agera i samband med träning. Förbundet och ordföranden förtydligar nu några av råden i två sammanhängande artiklar.

16 december 2020  |  Mats Lilja

Till att börja med bör vi konstatera att de svenska myndigheterna endast ger generella råd till idrottsrörelsen. Folkhälsomyndighetens jurist Fredrik Robertsson kommenterade igår (15/12) de gällande restriktionerna, och hur de påverkar kontaktsporter likt våra, så här till SB&K:

Kontaktsporter är inte reglerade på något särskilt sätt i våra föreskrifter och allmänna råd. Det är upp till varje verksamhet att göra sina bedömningar utifrån de råd som gäller. Vi har dels råd till enskilda och dels till idrottsföreningar, och skiljer som sagt på årskullar till och med 2004 och 2005 och senare.

Här är en konsoliderad version av föreskrifterna och råden.

Vi kan inte ge närmare råd än så här om vad som räcker eller inte räcker som åtgärder i enskilda fall, men följer naturligtvis det epidemiologiska läget och kommer att justera våra allmänna råd om det skulle behövas.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har inte heller möjlighet att råda enskilda föreningar kring deras träningsupplägg. Förbundets ordförande Fredrik Gundmark vänder sig till förbundets föreningar och medlemmar i en separat artikel, där han vädjar om “väl genomtänkta och bra beslut utifrån de premisser och riktlinjer som finns”.

SB&K väljer nu också att justera en formulering i förbundets riktlinjer för träning. Punkten “Tänk till på vilka övningar ni använder, håll avstånd till varandra” harmoniserar nu bättre med hur Folkhälsomyndigheten uttrycker sig i sina föreskrifter och allmänna råd.

Se bifogad fil:
» Riktlinjer för träning – gäller från 16 december 2020

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52