Allstyle höll sitt första årsmöte som eget underförbund

ALLSTYLE | Årsmötena inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet radar upp sig i mars månad. Däribland märks ett debuterande förbund.

16 mars 2021  |  Mats Lilja

Sedan årsskiftet är Svenska Allstyleförbundet ett eget underförbund inom SB&K, det 18:e i ordningen.

Fredagen den 12 mars höll man sitt historiska, första årsmöte. Det skedde digitalt liksom övriga årsmöten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet detta år. Och det blev ingen utdragen historia.

− Det flöt på bra och var avklarat på rekordhastighet. Jag tror att vi var klara på 35 minuter, säger ordföranden Thabo Motsieloa och skrattar.

Till och med 31 december 2020 ingick man i Svenska Kampkonstförbundet .

− Största skillnaden mot när vi låg under dem är att vi nu administrerar oss själva, bland annat med årsmöten. Det blir även enklare att jobba internationellt om man är ett eget underförbund, för att få med sig andra organisationer till exempel.

− Man ringer ju inte på dörren för att prata med barnen, man vill ju prata med föräldrarna. Och nu är vi föräldrar i vårt eget förbund.

Allstyleförbundet hade en stark utveckling under 2019 men med anledning av coronapandemin blev det mesta inställt under fjolåret.

− Vi gick från 2 till 46 anslutna föreningar 2019, vilket gjorde att vi kunde ansöka om att bli eget underförbund, berättar Thabo Motsieloa. Sen kom ”covid-året”. Då lyckades vi bara genomföra en tävling innan allt blev inställt, bland annat SM och planerade träningsläger.

Pandemin har slagit hårt mot idrotten och inte minst mot kampsportssverige.

− Föreningslivet tar mycket stryk nu. Men de som överlever kommer att stå starka längre fram. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022, det tror jag blir ett kanonår för allstyle och svensk kampsport över huvud taget, säger Motsieloa.

Text: Mats Lilja
Foto: Privat

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52