Så ändrar ni namn på er förening

SB&K | En idrottsförening kan vilja ändra sitt namn. Till exempel kan den idrottsliga verksamheten ändras vilket gör det befintliga namnet missvisande. Beslut om ändring av föreningens namn tas på föreningens årsmöte och det är viktigt att beslutet protokollförs.

5 maj 2021  |  Sofia Arnbom

Är föreningen ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) eller annat specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) måste en ansökan om namnändring göras och godkännas innan det nya namnet registreras hos SB&K och RF.

Det är viktigt att föreningens namn kopplat till organisationsnumret är detsamma som framgår i föreningens stadgar. Om dessa inte stämmer överens kan föreningen få anmärkningar eller i värsta fall avslag vid ansökan om t.ex. LOK-stöd.

Namnregler
Föreningens namn måste uppfylla RF:s namnregler, vilka även SB&K följer. Namnreglerna finns i sin helhet på rf.se men i korthet gäller att:

  • Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
  • Namnet ska innehålla ord som klubb, förening eller sällskap för att visa att föreningen är en ideell förening. Enbart till exempel dojo, skola, akademi eller kai räcker inte.
  • Ord som förbundsvenska, läns, distrikts eller liknande ska inte förekomma i föreningsnamnet. Ej heller namn som sektion, kommitté, lag, team eller liknande.

Ansökan
När föreningen beslutat om namnbyte registreras ansökan via detta formulär. Till ansökan ska bifogas en kopia på påskrivet årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår. Föreningen kan i ansökningsformuläret välja att vid godkänd ansökan låta RF vidarebefordra ändringen till Skatteverket så att det nya namnet kopplas till organisationsnumret.

Frågor?
Funderar föreningen på att byta namn och vill stämma av att förslaget på nytt namn följer namnreglerna? Undrar ni vilket steg föreningen ska börja med för att göra processen så smidig som möjlig? Kontakta då arnbom@budokampsport.se eller er kontakt på aktuellt RF-SISU-distrikt.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52