Se till att hålla organisationsnummer och föreningsnamn aktuella

SB&K | Viktigt för både föreningar och medlemmar att all information är korrekt registrerad. Förbundet erbjuder hjälp om ni har några frågor.

4 juni 2021  |  Sofia Arnbom

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning som för föreningar fungerar ungefär som personnummer gör för privatpersoner. Alla föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) måste ha ett organisationsnummer.

Föreningsnamnet ska uppfylla RF:s & SF:s namnregler (mer om detta finns i en separat artikel). Föreningsnamnet ska också stå med i föreningens stadgar samt i sin helhet vara kopplade till föreningens organisationsnummer.

Viktigt att informationen stämmer
Om en förening har olika eller delvis olika namn registrerat kan det t ex leda till att bidragsutbetalningar pausas i väntan på åtgärd. Det är även viktigt att föreningens medlemmar vet vad föreningen heter om en skada behöver anmälas till försäkringsbolaget.

Uppmaningen är därför att i förebyggande syfte se över att föreningens namn är exakt likadant:

  • I föreningens stadgar.
  • Hos Skatteverket.
  • I IdrottOnline.

Föreningens stadgar
Föreningens namn i stadgarna är det officiella namn som föreningen kopplar till exempel till bankgiro samt organisationsnummer. För att ändra namnet i föreningens stadgar krävs protokollfört beslut vid föreningens årsmöte.

Skatteverket
Föreningens namn hos Skatteverket utgår från föreningens stadgar och hela namnet ska vara kopplat till organisationsnumret.

För att kontrollera vilket namn föreningen har kopplat till organisationsnumret: gå till allabolag.se och sök på föreningens organisationsnummer.

  • Förening som helt saknar organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket via denna länk.
  • Förening som önskar uppdatera namnet hos Skatteverket ansöker om det via denna länk.

IdrottOnline
IdrottOnline är det gemensamma system för medlemshantering som föreningar och förbund inom RF har tillgång till. Föreningens namn i IdrottOnline ska vara det som anges i föreningens stadgar och som också är kopplat till organisationsnumret.

  • Information om IdrottOnline, hur föreningen aktiverar sin sida och kommer i kontakt med supporten finns här.
  • För att ändra namnet i IdrottOnline behöver en ansökan om namnändring göras via avsett formulär här.

Frågor?
För att undvika extra administration rekommenderas att föreningen först tar reda på vad som eventuellt behöver åtgärdas innan någon åtgärd genomförs eller beslut om det tas. Kontakta arnbom@budokampsport.se för en avstämning.

Text: Sofia Arnbom, Mats Lilja
Foto: Bildbyrån [montage]

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52