Ansökan om LOK-stöd för våren 2021

RF | LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

3 augusti 2021  |  Mats Lilja

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Det är nu dags att söka stödet för perioden Våren 2021 (januari−juni).

Med anledning av coronapandemin skriver Riksidrottsförbundet så här på sin hemsida:

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för våren 2021 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 gjordes i december 2020. På samma sätt kommer fyllnadsutbetalningar även att göras för hösten 2020 och för våren 2021.

Med andra ord så bör även de föreningar som tvingats minska tillfällena eller ställa in verksamheten helt söka LOK-stödet även denna gång.

LOK-stödet för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):

  • Ledarstöd 21 kr
  • Extra ledarstöd 5 kr
  • Deltagarstöd 7 kr

Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2021. RF tar emot ansökningar även efter detta datum, men avdrag kommer att göras från beviljat bidrag. Mer info om detta finns på RF:s hemsida. Där hittar ni också kontaktuppgifter till LOK-stödsgruppen via e-post och telefon om ni har några frågor.

Text: Mats Lilja
Foto: Riksidrottsförbundet

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52