Nyheter

ADV21: Tommy Forsgren om det svenska antidopingarbetet

ANTIDOPINGVECKAN 2021 | Seniore rådgivaren om omorganisationen av Antidoping Sverige och det svenska anseendet internationellt.

Kampen mot doping fortskrider.

En av dem som vet allra mest om detta är Tommy Forsgren, Senior rådgivare på Antidoping Sverige. Han har jobbat med antidopingfrågor i över 30 år, sedan millenieskiftet har han gjort det på heltid.

− Min titel som Senior rådgivare innebär att jag utifrån kunskap och erfarenhet ska stötta kollegorna och verksamheten i olika frågor. Detta bland annat genom deltagande i vår ”ledningsgrupp” och som adjungerad i styrelsen. Jag har i många år också svarat för ärendehanteringen, det vill säga att utreda och anmäla dopingärenden på styrelsens delegation. Den arbetsuppgiften har jag fortfarande även om jag inte är ansvarig för den delen längre, berättar han.

Den 1 januari 2021 fick Antidoping Sverige sitt nya namn, och blev dessutom frikopplad från den svenska idrottsrörelsen.

− Omorganisationen skedde mitt under pandemin vilket naturligtvis påverkat det interna arbetet då vi i stort sett varit anvisade att arbeta hemma. Verksamheten i dess olika delar har dock rullat på enligt plan trots att vi inte ses på arbetsplatsen. Det jag saknar är den dagliga interaktionen med kollegorna och som ibland kanske skulle underlätta arbetet men framför allt ge inspiration och energi i det vardagliga arbetet. Men där är vi människor olika och kanske också fungerar olika under de här förutsättningarna.

Vad är skillnaderna jämfört med hur ni var organiserade tidigare, under Riksidrottsförbundet?

− För de flesta av oss påverkas inte själva arbetsuppgifterna särskilt mycket. De är desamma. Men på ett övergripande plan och i beslutsfattande är det stor skillnad då vår styrelse och vår VD nu inte bara är operationellt oberoende utan också institutionellt och kan fatta självständiga beslut i alla frågor som berör utvecklingen av verksamheten.

Hur har det svenska antidopingarbetet påverkats av pandemin?

− Det är väl mest kontrollverksamheten som har påverkats, särskilt som många idrottsaktiviteter ställdes in i början. Men vi har infört särskilda protokoll och instruktioner och även använt oss av en del annorlunda arbetsmetoder för att kunna upprätthålla vår provplan i så stor utsträckning som möjligt.

Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO). Svenskt antidopingarbete är sedan länge internationellt erkänt och efter omorganisationen följer man också den nya världsantidopingkoden. Enligt Tommy Forsgren fungerar det svenska antidopingarbetet fortsatt bra.

− Min personliga uppfattning är att vårt anseende är högt, vilket accentueras efter omorganisationen till en självständig NADO. Våra sakkunniga experter engageras mer och mer i internationella sammanhang och de svenska idrottsutövarna skattar vårt arbete högt då vi gör ”kundundersökningar”.

− Men självfallet finns utrymme för förbättringar, vilket också är ett motto i vårt kvalitetsledningsarbete. Antidopingarbetet blir mer och mer komplext vilket kräver expertis på många olika områden. En expertis vi kommit långt i att bygga upp men som kan utvecklas ytterligare. Jag hoppas att vi genom att ha blivit en självständig NADO också kan få större möjligheter att medverka och påverka i det internationella samarbetet till exempel, avslutar han.

Text: Mats Lilja
Foto: Antidoping Sverige