ADV21: Antidopingutbildning 17 november

ANTIDOPINGVECKAN 2021 | Antidoping Sverige bjuder in till en digital utbildningsdag.

8 oktober 2021  |  Mats Lilja

Denna grundkurs ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva, är skyldiga att ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna.

Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping men även till förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF. Den riktar sig också till RF/SISU-distriktsanställda.

Nya i funktionen som SF:s antidopingansvarige och RF/SISU-distrikts sakkunnige i antidoping ska ha genomgått denna kurs.

Kursinnehåll:

  • Hur alla dopingregler hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
  • Hur antidopingarbetet bedrivs inom idrotten i Sverige och internationellt.
  • Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
  • Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
  • Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
  • Var man hittar tillförlitliga fakta om antidoping.

Tid: Onsdag 17 november 09:30–16:30.
Plattform: Teams.
Kostnad: Gratis.

» Mer information och anmälan


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

7
6
11