SB&K bakom vetenskaplig artikel om bråklek

UTBILDNING | Akademisk undersökning av kamplekens betydelse för individen.

26 oktober 2021  |  Mats Lilja

Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrottskonsulent Pilo Stylin är en av författarna till en artikel publicerad i Frontiers in Psychology, en ansedd vetenskaplig tidskrift baserad i schweiziska Lausanne.

− Jättekul och spännande att vi från SB&K:s sida medverkar till att få en vetenskaplig artikel publicerad i ett så erkänt forum, säger han till budokampsport.se.

Den engelskspråkiga artikeln med titeln Integrating Rough-and-Tumble Play in Martial Arts: A Practitioner’s Model är på nästan 70 000 tecken och är i praktiken snarare en akademisk uppsats. Pilo Stylin har skrivit den tillsammans med Tony Blomqvist Mickelsson, doktorand i socialt arbete vid Södertörns högskola.

− Tony har en bakgrund inom kampsporten genom MMA. Idag forskar han om idrott och social integration, med ett naturligt fokus på kampsport. Tony kontaktade SB&K med frågan om det fanns något med anknytning till förbundets verksamhet som vi var intresserade av att studera. Det mest naturliga var arbetet som bedrivs inom MotoriQ och det fattade Tony också tycke för.

Den sedan några veckor tillbaka publicerade artikeln kretsar kring det som kallas för “kamplek” eller ”bråklek”. Det vill säga lekar som bygger på kampmoment så som brottning, att jaga varandra, skojbråka, fäktas, Herren på täppan och liknande lekar där en eller flera kämpar med varandra.

− Artikeln handlar om sambandet mellan kampsport och rough and tumble play, och hur detta kan bidra till att utveckla individen både psykiskt och socialt. Och att detta på många sätt kan ses som något som är unikt för kampsport, berättar Pilo Stylin.

Varför ville ni skriva just den här artikeln?

− Vi på SB&K som arbetar med MotoriQ har lagt ner mycket tid och energi på att ta fram utbildningar och koncept likt Kampsportsskolan. Allt detta arbete har sitt ursprung i vetenskapligt förankrad kunskap. Den här artikeln är ett sätt att själva vara med och skapa en ökad kunskap om den koppling vi ser mellan kampsport och individens utveckling.

Hur kan Svenska Budo & Kampsportsförbundet dra nytta av den?

− Först och främst så skapar artikeln grundade argument för att kampsportsträning kan bidra till positivt individuell utveckling på ett sätt som är unikt för kampsport. Detta ger oss en kunskap att väva in i utbildningar riktade mot föreningar och underförbund. Vilket gör att vi kan föreslå en mall för hur vi kan styra kampsport till att ge dessa positiva effekter.

Vad händer med artikeln nu?

− Den kommer förhoppningsvis läsas av andra, både av forskare inom ämnen som idrott, kampsport och bråklek samt även av personer inom idrotten som jobbar inom liknande områden. Vi hoppas att intresset blir större än bara inom kampsportens värld, säger Pilo Stylin.

Artikeln har i nuläget haft ett tusental besök på frontiersin.org och har redan börjat att används i akademiska utbildningar. Kontakta pilo@budo.se om ni vill veta mer.

Läs eller ladda ner artikeln här

 

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0