Helena Plüss berättar om SB&K:s elitsatsningar

ELIT. Svenska Budo & Kampsportsförbundets projektledare med en uppdatering av förbundets satsningar inom elitidrott. Nu sjösätts även det nya projektet Elit & Utveckling för kommande 2-årsperiod.
(Arkivfoto: Peter Holgersson/Bildbyrån)

7 februari 2022  |  Kansliet

Sedan 2020 har SB&K blivit beviljade ekonomisk stöd kallat Landslagsstöd X. Det är ett samordnat stöd från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) och ska vara ett stöd utöver ett förbunds landslagsstöd. Eftersom SB&K består av ett antal underförbund med respektive landslag får alltså våra UF ett riktat landslagsstöd om de uppfyller Riksidrottsförbundets krav för detta. Stöden är fördelade två år i taget och nästa period startar 2022 med slut 2023.

Under 2020-2021, då pandemin startade, beviljades SB&K ett stöd för att stötta Organisation & Ledning i förbundets verksamhet samt prioriterade idrottare i deras satsning. Under O&L kunde SB&K påbörja ett arbete tillsammans med underförbundens landslagsledningar för att synliggöra vad som behövdes göras för att förbättra möjligheterna för framtida framgångar. Då framkom det att juniorer var en kritisk faktor: att såväl ha dem kvar i idrotten som att höja kompetensen på tränarna. Därför genomförde SB&K en juniortränarutbildning med inriktning elit. Kravet för att gå utbildningen var att man tränade ungdom/junior med en tävlingsambition eller tävlingsvana. 18 personer deltog och utbildningen gick igenom ämnen som fysiologi, pubertet, att bygga ett lag, organisationsteori och motivationsteori. Utöver det har SB&K också arrangerat juniorträffar på Bosön för att motivera de unga att fortsätta träna sin idrott.

Prioriterade idrottare blev det mest lyckade projektet inom Landslagsstöd X för SB&K då det gick att anordna trots pandemin. Idrottarna valdes ut av sina landslagsledningar utifrån de kvotplatser de fått tilldelade. Totalt blev det cirka 20 personer som deltog under de två åren (2020–2021). Några idrotter uteblev då SM inte genomfördes, vilket var krav för att ta ut ett landslag. De idrottare som deltog träffades digitalt när så krävdes och fysiskt då det var möjligt. Under det första året var de teoretiska bitarna kopplade till träningsplanering och periodisering för att förstå sin egen träning. Under det andra året var fokus formtoppning. Praktiskt följde de träningsplaneringar som gick igenom olika träningsperioder för att uppleva de olika faserna och få en förståelse och bättre förberedelse inför riktiga mästerskap.

Något som saknades under stödets första två år var på vissa håll kontakten med hemmatränare och förståelsen på hemmaplan för att träna optimalt. Därför gör SB&K i samråd med RF, SOK och SPK en satsning inom projektet Elitidrottsprogrammet kallat Elit & Utveckling. Det körs under 2022–2023 med avsikt att fortsätta även efter det. Projektets syfte är att stötta hemmatränare med den kompetens de efterfrågar samt skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan idrotter. Även landslagsledningar kommer vara delaktiga i projektet men i mindre omfattning än tidigare. E&U kommer att bestå inledningsvis av 30 aktiva med deras hemmatränare och landslagsledningar. Dessa aktiva har möjlighet att använda sig av RF:s och SB&K:s resurspersoner inom träningsplanering, tester, idrottspsykologi och nutrition.

Nu i februari 2022 kommunicerar SB&K vilka aktiva som har valts ut till satsningen Elit & Utveckling. Detta efter den ansökningsprocess som har genomförts i samråd med landslagsledningarna. 


Helena Plüss (f.d. Hugosson)
Projektledare för Elitidrottsprogrammet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

På bilden ses Emelie Roos (taido), en av de som har ingått i projektet Landslagsstöd X. Bilden är från SM 2016.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57