Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2022

ÅRSMÖTE. Svenska Budo & Kampsportsförbundet genomför digitalt årsmöte den 26 mars 2022 klockan 10:00. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att anmäla ombud med rösträtt till stämman.
(Foto: Sofia Arnbom)

14 februari 2022  |  Sofia Arnbom

Röstlängd
Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de föreningar som enligt stadgarna fullgjort sina åtaganden för att erhålla rösträtt. I korthet innebär det att föreningen senast den 31 januari 2022 till SB&K ska ha rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlemsavgiften.

Preliminärt består röstlängden av 501 idrottsföreningar representerande 36 846 medlemmar. Antalet röster uppgår till 660.

» Preliminär röstlängd 2022

Saknas er förening?
Om förening har rapporterat samt betalat i tid men saknas i röstlängden, var god meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K-nummer samt betalningsdatum.

Fullmaktsgranskning 
Sker digitalt med start den 23 februari. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud behöver registrera sitt ombud via ett formulär enligt angiven tid i kallelsen.

Inför deltagande i årsmöte
Praktiskt information

För mer information 
Se Förbund › Årsmöten.

Text: Sofia Arnbom, Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57