Årsmöteshandlingar till Förbundsstämman 2022

SB&K. Förbundets årsmöte genomförs digitalt den 26 mars. Handlingarna till stämman är nu publicerade.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

11 mars 2022  |  Mats Lilja

Förbundsstämman genomförs den 26 mars klockan 10:00. Röstberättigade föreningar och åhörare som anmält sig i tid enligt kallelsen kan följa mötet via Easymeet Online. Fysiskt arrangeras det från Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli i Stockholm.

Till och med den 23 mars kan man också anmäla sig till publikplats. Detta är för dem som inte är ombud för sin förening men som vill ta del av mötet.

Under stämman ska verksamhetsåret 2021 rapporteras och beslut tas inför framtiden. Tre propositioner (förslag från styrelsen) och noll motioner (förslag från medlemmar) finns på dagordningen.

Därutöver ska det beslutas om bland annat fastställande av årets budget och verksamhetsplan samt medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

» Kallelse
» Anmälan till publikplats
» Registrering av ombud

» Handlingar till förbundsstämman
» Inför deltagande i årsmöte

SB&K:s årsmöte är det sista inom förbundet. Inför stämman ska samtliga sju distrikt och 18 underförbund ha hållit sina respektive årsmöten. Mer information om dessa finns publicerat under Förbund › Årsmöten.

Text: Mats Lilja/Sofia Arnbom

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

7
6
11