Rapporten ”Två år med corona” presenteras – kampsporten fortsatt hårt drabbad

SB&K/RF. Ny rapport gällande bland annat LOK-stödet visar att föreningarna fortfarande är långt från siffrorna innan pandemin.
(foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån)

22 mars 2022  |  Mats Lilja

Idag släpps Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona. I den har effekterna av coronapandemin och efterföljande restriktioner undersökts. Närmare 2 500 svenska idrottsföreningar har svarat på enkätfrågor och dessutom har intervjuer genomförts med bland annat specialidrottsförbund (SF) och deras distrikt (SDF).

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett av förbunden som har deltagit i arbetet, detta även på distrikts- och föreningsnivå. I egenskap av SF har man representerats av idrottskonsulenten Pilo Stylin på kansliet.

– Vi vet om att många av våra föreningar har haft det tufft, framför allt under vissa perioder. Jag har därför framfört den återkoppling vi har fått från föreningarna och underförbunden och har försökt att ge en sammanfattad bild av hur just budo och kampsporterna har drabbats, säger han.

Och det är tydligt att den negativa trenden, som fastslogs i en RF-rapport för ett år sen, hållit i sig för våra idrottsföreningar. Återhämtningen för barn- och ungdomsidrotten under helåret 2021 var beskedlig.

Bland annat konstateras det återigen att SB&K:s idrotter har drabbats extra hårt av pandemin om man ser till antalet deltagartillfällen inom LOK-stödet (i åldrarna 7-25 år samt för paraidrott). 2019 genomfördes nästan 1,44 miljoner deltagartillfällen inom förbundet – 2021 var de under en miljon. Det är en minskning med hela 31%.

Dessutom så bedöms de olika kampsportsförbunden ha förlorat upp mot 40% av sina ledare enligt den nya rapporten.

– Tyvärr ser vi att många av våra tränare och ledare har försvunnit, vilket gör att situationen på många håll är fortsatt ansträngd även om restriktionerna har släppts och att utövarna hittar tillbaka. Det är påfrestande att komma igång igen med en mindre tränarstab, säger Pilo Stylin.

Han tror att återhämtningen kommer att fortsätta även om det kommer att dröja innan förbundets föreningar är tillbaka på 2019 års nivå igen när det gäller deltagartillfällen. Vad gäller vuxenidrotten mäts den inte på samma sätt.

– Vad vi såg under hösten 2021, när restriktionerna lättade, var att verksamheten nästan rivstartade. Medlemmarna strömmade tillbaka och en stor mängd nya medlemmar sökte sig till våra föreningar. Samtidigt så tar barn- och ungdomsverksamheten lite längre tid att starta upp. Det krävs fler ledare än under vuxenträning och barnen kanske inte hänger på låset på samma sätt som de vuxna gjort, säger Pilo Stylin.

ANTAL AKTIVITETER INOM SB&K
2019
125 754
2021
96 791
Förändring
-28 963
Procentuellt
-23%

 

ANTAL DELTAGARTILLFÄLLEN INOM SB&K
2019
1 436 529
2021
992 457
Förändring
-444 072
Procentuellt
-31%

Siffrorna avser LOK-stöd under perioden 2019–2021.

Riksidrottsförbundet pekar i rapporten på fem punkter som krävs för att kunna återstarta idrottsrörelsen igen efter pandemin:

  1. Fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott.
  2. Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer.
  3. Stöd att beta av utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer, både genom folkbildning och de mer traditionella tränar- och ledarutbildningar hos specialidrottsförbunden.
  4. Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som på många ställen har stannat av.
  5. Kostnadseffektiva lösningar för att behålla den digitalisering som har skett, utan att det blir för oflexibelt och fyrkantigt.

Hela rapporten finns publicerad på Riksidrottsförbundets hemsida:
» Två år med corona
» LOK-statistik 2019-2021
» Stor oro för tonåringarna

Text: Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4