Chocksiffror för förbundets föreningar

Att coronapandemin har slagit hårt mot svensk idrott är vida känt. Men när Riksidrottsförbundet idag visade upp nya siffror så visade det sig att mer än var tredje träningstillfälle försvunnit för SB&K:s medlemmar under 25 år.

16 mars 2021  |  Mats Lilja

Det är med rubriken Färre unga idrottade under corona – trend som oroar som RF idag släpper ny statistik gällande LOK-stödet för helåret 2020.

Stödet, som för hösten kunde sökas t o m 25 februari i år, beräknas utifrån antalet deltagartillfällen för unga mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Det är föreningarna själva som skickar in dessa siffror.

Och det är en nedslående läsning – jämfört med helåret 2019 så minskade antalet deltagartillfällen för unga hos Svenska Budo & Kampsportsförbundets föreningar med hela 37%! Räknat i antal så är minskningen 531 095 tillfällen!

En jämförelse med de övriga bland landets 30 största specialidrottsförbund visar att endast parasport, Korpen och akademisk idrott uppvisar större procentuellt tapp än vad SB&K:s föreningar gör. Men där är antalet deltagartillfällen å andra sidan betydligt lägre.

− Vi vet sen tidigare att många av våra föreningar har ett väldigt tufft år bakom sig, med både barn och vuxna som inte har kunnat träna och därför lagt av. Men när man ser de här siffrorna så är det en närmast brutal läsning, kommenterar SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist.

Trots att många idrottsföreningar går på knäna, och flera av Svenska Budo & Kampsportsförbundets föreningar redan har tvingats lägga ner sin verksamhet, så vägrar regeringen att lämna besked gällande ytterligare stöd till idrottssverige. Från och med den 1 mars så har inte en enda krona utlovats till landets idrottsföreningar.

− Det är under all kritik att vi inte får veta någonting. Förra årets kompensationsstöd var välbehövligt men inte ens det gjorde att föreningarna fick ihop det. Många uppfattade dessutom att stödet var krångligt att söka och innehöll ett antal förbehåll. När nu stödet uppgår till 0 kronor från och med mars månad så ser det hopplöst ut för många. Hela den folkrörelse som svensk idrott utgör är hotad, säger SB&K:s förbundsordförande Fredrik Gundmark.

Här ser ni siffrorna för Svenska Budo & Kampsportsförbundets föreningar:

TOTALT ANTAL
Deltagartillfällen 2019                          1 436 529
Deltagartillfällen 2020 905 434
Differens -531 095

 

PER ÅLDERSKATEGORI
7–12 år 13–16 år 17–20 år 21–25 år 26 år–
2019 477 864 351 008 313 657 291 493 2 507
2020 320 719 220 682 181 469 180 732 1 832
Differens -157 145 -130 326 -132 188 -110 761 -675

 

Källa: Riksidrottsförbundet

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52