Inför Förbundsstämman 2022: Fredrik Gundmark ser fram emot lördag

SB&K. På lördag klockan 10.00 är det dags för Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma. Här är SB&K:s ordförande Fredrik Gundmarks tankar inför lördagen.
– Jag tycker det ska bli roligt att vi återigen är framme vid årsmötet, säger han till budokampsport.se.

24 mars 2022  |  Jonathan Broberg

Fredrik Gundmark ser fram emot ytterligare ett årsmöte för Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Han hoppas att mötet blir välbesökt och att tonen blir behaglig.

– Det brukar alltid vara kul att se folk igen på mötet, även om det också i år hålls helt digitalt. Förhoppningsvis flyter allt på bra och jag ser egentligen inga komplikationer inför helgen. Det kommer att bli bra.

Fredrik Gundmark

Det blir dock en del förändringar i styrelsen eftersom fyra personer, två ledamöter och båda suppleanterna, har avböjt omval. 

– Det handlar helt enkelt om tidsbrist och vi tackar förstås djupt för Elins, Marinas, Saras och Ulfs engagemang under de här åren. Det har varit härligt att ha med dem alla att göra.

En annan del av årsmötet är motioner och propositioner.

– Det har ju tyvärr inte inkommit någon motion i år, däremot finns det tre propositioner som vi kommer att behandla under mötet.

Fredrik, vad går propositionerna kortfattat ut på?

Den första handlar om en stadgeändring kring LOK-stöd, där det vi beslutade att skriva in i stadgarna på ett tidigare årsmöte visat sig inte gå enligt RF:s stadgar.

Den andra handlar om etiska normer, där vi vill förtydliga ansvaret kring det våld som idrotter hos oss innehåller och vilka konsekvenser det skulle kunna bli om det skulle missbrukas.

Den tredje handlar om att vi föreslår att förbundsstyrelsen och UF-styrelser ska utse barn- och ungdomsansvariga.

Ta del av årsmöteshandlingar och övrig information här.

Här är också valberedningens förslag.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52