Parakommittén lanserar instruktionsfilmer

PARA. Under vintern har SB&K:s Parakommitté arbetat med att producera tolv filmer med olika övningar anpassade för utövare med funktionsnedsättning. Filmerna är framtagna i inspirations- och utbildningssyfte och kommer att publiceras på vår webb-tv under kommande vecka.

17 maj 2022  |  Annie Bondefelt

Instruktionsfilmerna som Parakommittén har tagit fram, och som kommer publiceras på SB&K:s webb-tv, är uppdelade i två serier. Hälften av filmerna riktar sig till stående utövare och hälften till utövare i rullstol.

– Filmernas syfte är att inspirera föreningar och instruktörer och att ge dem verktygen till att enklare kunna hålla i en paraanpassad träning. Det är också med en förhoppning om att kunna erbjuda barn eller vuxna med funktionsnedsättningar en väg in i idrottsvärlden, säger Parakommitténs ordförande Mike Wall.

Filmerna är en del av Parakommitténs vision att arbeta mer nationellt och genom det nå en bredare målgrupp. 

– Parakommitténs arbete har intensifieras, vi har strukturerat arbetet tydligare och vi arbetar nu mot en tydlig vision. Vår målsättning är att arbeta mer nationellt än tidigare år, då vi varit mer starka lokalt. En del av det arbetet utmynnade i produktionen av dessa instruktionsfilmer med förhoppningen att vi ska kunna nå en bred målgrupp landet runt. Vi kommer också att fokusera på att skapa en digital plattform samt att möjliggöra en fysisk mötesplats genom att arrangera ett öppet parasportläger för kampsportutövare, berättar Mike Wall.

Imorgon släpper SB&K avsnitt 1–6 av instruktionsfilmerna och på torsdag publiceras nästkommande avsnitt 7–12. Samtliga filmer kommer att finnas att ta del av i slutet på veckan på Parasports undersida

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52