Instruktionsfilmer för parautövare, del 2

PARA. SB&K:s Parakommitté har tagit fram tolv instruktionsfilmer med olika övningar anpassade för utövare med funktionsnedsättning. Idag publiceras sex filmer som riktar sig till stående utövare.

19 maj 2022  |  Annie Bondefelt

Syftet med filmerna är att erbjuda ett verktyg till föreningar som försöker paraanpassa sin verksamhet samt att inspirera både utövare och instruktörer. 

Igår publicerades filmer för idrottare med rörelsenedsättning. Nedan är sex filmer som riktar sig till stående utövare.

Stående övning 7

Stående övning 8

Stående övning 9

Stående övning 10

Stående övning 11

Stående övning 12

Samtliga filmer finns att ta del av på SB&K:s webbtv och på Parasports undersida.

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52