Riksidrottsförbundet introducerar Idrottsbrevlådan

SB&K. Nu kan föreningar aktivera Idrottsbrevlådan för att ta emot digital post samt få lagringsyta för viktig information.
(Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån)

13 juli 2022  |  Annie Bondefelt Carriage

Idrottsbrevlådan har tagits fram i ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Kivra med syftet att skapa bättre kommunikationsförutsättningar för idrottsförbund, föreningar och medlemmar samt lagringsyta för viktig information. Brevlådan är en kostnadsfri tjänst och är knuten till respektive verksamhet i stället för exempelvis mailadresser som ofta går till enskilda personer och riskerar att bli inaktuella.

Idrottsföreningar kan nu aktivera Idrottsbrevlådan för att kunna ta emot digital post inom idrottsrörelsen.

Läs mer om Idrottsbrevlådan och hur den aktiveras på RF:s hemsida.

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57